تبلیغات
بهترین نرم افزارها - عراق توافق نفتی با اردن را به مدت سه سال دیگر تمدید می کند

نادر الذهبی نخست وزیر اردن در پایان مذاکرات خود با نوری مالکی همتای عراقی خود، در امان اعلام کرد عراق با تمدید توافقنامه سال دو هزار و شش در مورد فروش نفت به اردن با قیمتی ترجیحی به مدت سه سال دیگر موافقت کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از امان، الذهبی بعد از مذاکره با نخست وزیر عراق
در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وی اعلام کرد این توافقنامه در ماه اوت سال جاری به پایان می رسد اما عراق پذیرفته است آن را به مدت سه سال دیگر تجدید نماید.
عراق در ماه اوت سال دو هزار و شش قبول کرده بود ده تا سی درصد نیاز نفتی اردن را با قیمتی ترجیحی تامین کند که در روز بالغ بر یکصد هزار بشکه می شد.


<?php include 'newsletter.php'; ?>